Kroon- Brugwerk

Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein dat precies over een afgeslepen tand of kies past.

Het kapje wordt op de tand of kies vastgelijmd. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm en functie weer terug. Wanneer er gekozen wordt voor een porselein kroon wordt de kleur van de buurelementen zodanig bepaald dat er geen verschil te zien tussen de natuurlijke tanden of kiezen en de kroon zelf.

Een kroon wordt gemaakt als er onvoldoende houvast voor een vulling is, bijvoorbeeld als gevolg van grote tandbreuk of bederf. Het kan ook gemaakt worden om esthetische redenen, voor een mooiere glimlach bijvoorbeeld.

Wanneer meerdere kronen aan elkaar vastzitten spreekt men over een brug. Een brug wordt gemaakt ter vervanging van een of meer ontbrekende tanden of kiezen. Ook een brug kan zowel dienen als herstel van de functie of om esthetische redenen.