Extractie (Kies of tand trekken)

Uw kies of tand is niet meer te redden doordat hij bijvoorbeeld diep is afgebroken, teveel cariës heeft, een te grote ontsteking aan de wortel zit of in de weg zit. De tandarts zal de kies zelf er uithalen of zal u doorsturen naar een kaakchirurg, deze is gespecialiseerd in het trekken van moeilijke/ gecompliceerde tanden en kiezen. De tandarts zal voorafgaand van de behandeling met u bespreken wat de mogelijkheden zijn voor het vervangen van een tand of kies. Dit kan een plaatje zijn, een frame, een implantaat of een uitbreiding van een bestaande prothese. Ook kan er voor gekozen worden geen vervanging te plaatsen/ vervaardigen.

De behandeling
De behandelingen vinden plaats onder lokale verdoving,ook zal de tandarts vragen naar uw gezondheid en medicijngebruik. Samen met de assistent zal de tandarts de behandeling uitvoeren.

Na de behandeling krijgt u een uitgebreide voorlichting van uw tandarts over wat wel en wat niet te doen na het trekken van een tand of kies.